Menu Luk

Regler for Skovvængehus

Skoven må benyttes under hensyntagen til de alm. regler for færdsel på anden mands ejendom. Planlægges arrangementer og løb i skoven skal Gjorslev Godskontor kontaktes.

Al leg og boldspil skal foregå på det grønne areal bag huset.

Ønsker man at bruge pejsen, skal brændet bestilles og leveres af vicevært Jens Erik Tingvold. Det er ikke tilladt at benytte brænde fra skoven, eller medbragt brænde. Kontakt Jens Erik min. 2 dage før lejemålet for bestilling.

Såfremt andet ikke aftales, bestilles obligatorisk rengøring i forb. med indgåelse af lejekontrakt.

Forbrug af olie, el, brænde, miljøafgifter samt rengøring afregnes med efterfølgende regning.

I forbindelse med indgåelse af lejekontrakt fremsendes/udleveres Husregler, som ubetinget skal overholdes. Ved misligholdelse af huset og dets inventar forbeholder vi os ret til at kræve erstatning.

Følgende skal medbringes af lejer : lagen, dyne, pude, evt. sovepose, personligt udstyr, indendørs fodtøj. Desuden skal medbringes: karklude, viskestykker, grydelapper, køkkenhåndklæde, affaldssække, køkkenruller, toiletpapir

Husregler i øvrigt

  • Hav respekt for det, der har værdi for andre
  • Vi prøver at holde huset i pæn stand – hjælp os hermed
  • Ved midligholdelse af huset og dets inventar forbeholder vi os ret til at kræve erstatning (fx grafitti)
  • Flyttes der rundt på borde og stole, skal disse sættes tilbage i de rette rum (spisestue = sorte borde, grå skalstole. Pejsestue = egestræsborde, grå stabelskole)
  • Ved afrejse skal huset efterlades ryddeligt og rengjort. Misligholdelse = efterregning.
  • Misbrug af pulverslukker (brudte plomber) medfører regning på genopladsning (ca. 800 kr.)
  • Det er forbudt at fjerne aske/gløder fra pejsen (pga brandfare)
  • Brænde (grene) må ikke hentes i skoven
  • Borde, stole og madrasser må ikke tages udenfor
  • Af hensyn til naboer skal unødeig støj (fx høj musik) undgås

Tak for hjælpen